DIPTA - Gestió d'espècies plaga i espècies invasor

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2015 de la següent subvenció:

En el programa de subvencions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 5.359,90€. Aquesta concessió ha estat destinada a diverses actuacions de control de coloms en habitatges deshabitats així com a actuacions de desratització de la xarxa de clavagueram.

Consell Comarcal Baix Camp

ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat