Gestió d'espècies plaga i espècies invasores

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2016 de la següent subvenció:

En el programa de subvencions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 5.084,80€. Aquesta concessió ha estat destinada a diverses actuacions de control de coloms en habitatges deshabitats així com a actuacions de desratització de la xarxa de clavagueram.


© Ajuntament de Montbrió del Camp
Pl de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat