DIPTA - Interessos de préstecs

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2017 de la següent subvenció:

En el programa de subvencions per interessos de préstecs ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 1.707,03€. Aquesta concessió ha estat destinada a pagar els interessos que generen els préstecs que té concedits l'Ajuntament amb CxBBVA (1.625,79€) i CaixaBank (81,74€).

Departament de Cultura

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat