PAM - Programa despeses corrents

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2017 de la següent subvenció:

En el programa de despeses corrents de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 137.400,20€. Aquesta concessió ha estat destinada a un projecte de construcció d'una sala de vetlles.

Actuació amb el suport de la Diputació de Tarragona

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Pl de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat