DIPTA - Interessos de préstecs

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2018 de la següent subvenció:

En el programa de subvencions per interessos de préstecs ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 1.366,59€. Aquesta concessió ha estat destinada a pagar els interessos que generen els préstecs que té concedits l'Ajuntament amb el BBVA (1.352,57€) i CaixaBank (14,02€).

Finançat per fons Next Generation

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat