DIPTA - Activitats singulars i d'interès ciutadà

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2021 de la següent subvenció:

En el programa de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021, ha subvencionat a l'Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 9.685,00€. Aquesta concessió ha estat destinada a la IX edició de la Mostra d'Arts Visuals Montbriart, al Festival de Música Mont-Music i la cursa Montbike Race de la Copa Catalana de Ciclisme.

Finançat per fons Next Generation

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat