DIPTA - Digitalització - línia B

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2022 de la següent subvenció:

En el programa de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022, en la seva línia B, destinada a l'adequació de l'espai i dotació d'equipaments digitals, ha subvencionat a l'Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import de 1.700,10€.

L'import concedit s'ha destinat a l'adquisició d'ordinadors portàtils i tauletes per al desenvolupament de les tasques de l'Ajuntament.

DIPTA - Digitalització - línia B


DIPTA - Digitalització - línia B

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat