DIPTA - Digitalització - línia C

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2022 de la següent subvenció:

En el programa de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022, en la seva línia C, destinada a incrementar la ciberseguretat dels ens locals derivada de les Declaracions d'Aplicabilitat pel compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat, ha subvencionat a l'Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import de 2.470,60€.

L'import concedit s'ha destinat a l'adquisició de diversos equipaments electrònics destinats a millorar la connectivitat, garantir el subministrament elèctric i garantir la integritat i confidencialitat de la informació.

DIPTA - Digitalització - línia C DIPTA - Digitalització - línia C


Subvenció control sanitari aigua consum humŕ

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat