DIPTA - Control sanitari aigua consum humà

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2023 de la següent subvenció:

En el programa de subvencions destinades a de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals per a l’any 2023, l'Ajuntament de Montbrió del Camp ha estat subvencionat amb un import total de 10.000 €. S’han destinat, dins la línia 1 d’aquesta subvenció, a pagar analítiques de la xarxa d’aigua potable, a la reparació de diverses fuites, al buidatge i neteja del dipòsit de la plaça de Sant Antoni i per la compra de productes químics i la xarxa d’aigua. Dins la línia 2, s’han utilitzat per fer analítiques a l’aigua de la piscina municipal i a la compra de productes químics per aquesta.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

Subvenció control sanitari aigua consum humà Subvenció control sanitari aigua consum humà Subvenció control sanitari aigua consum humà


Subvenció control sanitari aigua consum humà

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat