DIPTA - Gestió de plagues i animals domèstics

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2023 de la següent subvenció:

En el programa de subvencions destinades a actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció dels animals domèstics per a l’any 2023, l'Ajuntament de Montbrió del Camp ha estat subvencionat amb un import total de 8.678,10€. S’han destinat la contractació d’una empresa especialitzada pel control de coloms i la desinsectació i desratització dels carrers i diferents espais municipals a més de per l’esterilització de gats de les colònies del municipi.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.


Subvenció control sanitari aigua consum humà

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat