GENCAT - Memorial Democràtic

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part del Memorial Democràtic a l’any 2023 de la següent subvenció:

En el programa de subvencions destinades a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 1.346,75€. Aquesta concessió ha estat destinada a sufragar part de les despeses de la publicació del llibre “Sota un cel amenaçador. Memòria dels refugis i de la vida quotidiana durant la Guerra Civil a Montbrió”.

 
 

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat