PAM - Programa despeses corrents

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2023 de la següent subvenció:

En el programa de despeses corrents de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 60.179,88€. Aquesta concessió ha estat destinada a cobrir despesa en subministrament elèctric.

Consell Comarcal Baix Camp

ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat