Preinscripció curs 2015-2016

Jornades de portes obertes: del dilluns 11 al divendres 15 de maig, de les 10 a les 11:30 hores del matí.

Període de preinscripció: del dilluns 19 al divendres 22 de maig, ambdós inclosos.

Horari: de 10 a 13 hores del matí i de les 16:30 a les 17:00 de la tarda.

Lloc: a la Llar d'Infants l'Arc de Sant Martí.

Documentació a aportar:
- sol·licitud de preinscripció, degudament complimentada
- certificat d’empadronament (facilitat per l’Ajuntament de Montbrió del Camp)
- fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat dels pares o tutors
- fotocòpia del Llibre de Família
- fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent
- fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent
- fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne
- per a persones separades o divorciades, document de monoparentalitat on s’acrediti el conveni regulador de guàrdia i custòdia de l’infant
- certificat de disminució lliurat per l’ICASS o del Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància
- certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne pateix una malaltia crònica que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut
- fotocòpia dades de l’entitat bancària per domiciliar els pagaments

Cal saber que:
- per poder fer la preinscipció d'un infant, aquest ha de tenir com a mínim 16 setmanes el dia 1 de setembre de l'any en curs (infants nascuts fins al dia 12 de maig, inclòs).
- per tal que la preinscripció sigui admesa s’ha d’adjuntar tota la documentació requerida, i portar la sol·licitud degudament complimentada i signada.
- qualsevol preinscripció o reserva de plaça feta abans de termini no té validesa.
- la Llar d'Infants acceptarà totes les sol·licituds, independentment del nombre de places de què disposi.

 

Documents relacionats:

Whatsapp Model preinscripció curs 2015-2016 (Pdf, 72,2 Kb)

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat