Adhesió Viles Termals de Catalunya

Adhesió Viles Termals de Catalunya

17/03/2022

Ahir al matí es va presentar a l'Hotel Balneari Vichy Catalán la nova Associació de Viles Termals de Catalunya a la qual l'Ajuntament de Montbrió del Camp s'hi ha adherit per posar en valor el turisme termal com a font de vida.

L’aprovació de l'adhesió es va dur a terme en la sessió plenària celebrada amb data 14 de desembre de 2021.

Els principals objectius que persegueix l’Associació són:

- El desenvolupament coordinat dels recursos existents a l’entorn de les aigües minerals i termals en els respectius municipis, potenciant-los mitjançant la seva promoció turística, planificació, gestió i explotació sostenible d’acord amb la normativa vigent. A tal fi s’impulsaran actuacions de promoció i desenvolupament de les viles termals i dels seus actius relacionats amb el món termal.
- Crear un espai en comú de coneixement, mitjans i activitats per aconseguir un desenvolupament sostenible del termalisme a Catalunya, des d’una perspectiva turística, sanitària, social, cultural i mediambiental.
- Promoure la millora i manteniment de l’espai turístic urbà dels municipis associats i el que està més directament vinculat als recursos termals.
- Dur a terme actuacions d’investigació, desenvolupament i innovació entorn als recursos termals, en el cas que es disposi del finançament i amb col·laboració amb empreses, universitats o centres de recerca i d’investigació de Catalunya, l’Estat o de l’àmbit de la Unió Europea.
- Implantar actuacions de protecció mediambiental i sanitària de les aigües minerals i, totes aquelles altres que es considerin necessàries per al millor desenvolupament de les Viles Termals de Catalunya, d’acord amb la legislació sectorial d’aplicació.

Pots visitar la pàgina web de l'Associació fent click aquí.

Adhesió Viles Termals de Catalunya Adhesió Viles Termals de Catalunya
Adhesió Viles Termals de Catalunya Adhesió Viles Termals de Catalunya

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat