Augment IBI exercici 2024

Augment IBI exercici 2024

Augment IBI exercici 2024

17/10/2023

L’Ajuntament de Montbrió del Camp ha aprovat en sessió plenària un lleuger augment del coeficient de l’IBI (Impost de Béns Immobles) per al proper exercici 2024, establint-lo en un 0,65%.

Aquest impost, que s'aplica sobre les propietat immobiliàries, s'ha mantingut congelat i sense cap tipus de variació des de l’any 2019:

Any 2023: 0,57%
Any 2022: 0,57%
Any 2021: 0,57%
Any 2020: 0,57%
Any 2019: 0,57%
Any 2018: 0,56%
Any 2017: 0,55%
Any 2016: 0,55%
Any 2015: 0,55%
Any 2014: 0,566%
Any 2013: 0,566%
Any 2012: 0,566%
Any 2011: 0,55%
Any 2010: 0,50%

El tipus impositiu màxim que pot aplicar un Ajuntament en les propietats urbanes és del 1,1%, mentre que el tipus mínim és del 0,4%.

La base imposable de l'impost s'obté d'aplicar el coeficient sobre el valor cadastral de l'immoble, que ve derterminat pel Ministeri d'Hisenda, i que sempre es troba per sota del preu de mercat.

A tall d'exemple, l'augment de la quota a pagar per un immoble amb un valor cadastral de 40.000€, es veurà augmentat dels 228€ a l'exercici 2023, als 260€ el proper exercici 2024.

Cal tenir en compte que l'impost es liquida en dues fraccions (maig/juny i setembre/octubre), i que hi ha aprovades bonificacions en el cas de famílies nombroses i per la instal·lació de sistemes d'autoconsum amb energia solar.

L’IBI és l’impost més important del conjunt d’impostos que gestionen i recapten els ajuntaments per finançar les seves despeses habituals o per afrontar noves inversions (obres, projectes de millora, etc). Al afectar a les les propietats immobiliàries, segueix el principi que qui més té és qui més aporta.

 

ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat