Bonificació IBI plaques solars

Bonificació IBI plaques solars

Bonificació IBI instal·lació plaques solars

14/10/2022

Amb l’objectiu de fomentar l’ús de l’energia solar en la lluita contra el canvi climàtic, l’Ajuntament ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost Sobre Béns Immobles (IBI) per tal d’incloure una bonificació del 50% de la quota als propietaris d'habitatges que realitzin obres d’instal·lació de captadors d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum elèctric.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant 3 anys consecutius.

Els requisits necessaris seran:

- Suposar com a mínim del 30% de la despesa energètica anual de l’habitatge.
- Aportar el certificat tècnic d’instal·lador acreditat.

La bonificació es podrà sol·licitar a partir del dia 1 de gener del 2023.

Properament tota la informació sobre com dur a terme el tràmit.

 

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat