Bonificació targetes transport ATM

Bonificació targetes transport ATM

23/03/2017

Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d'atur, l'ATM del Camp de Tarragona ofereix, des del 2012, una bonificació del 73% sobre el preu dels títols de transport mensuals T-MES a tots aquells usuaris del transport públic que compleixin algun dels requisits següents:

- Percebre un subsidi per desocupació d’un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI).
- Rebre qualsevol altre ajut inferior al SMI o bé no rebre'n cap, però estar inscrit/a com a demandant d'ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys, i trobar-se en procés de cerca de feina tutoritzat pel Servei d'Ocupació de Catalunya que requereixi algun sistema de transport de manera freqüent.

A partir de l'1 de març, l'ATM ha acordat millorar els requisits per accedir a aquesta bonificació a aquelles persones que, tot i no percebre cap ajuda per part de l'Estat, reben ajudes per part dels serveis socials dels ajuntaments o ens locals integrats dins l'àmbit de l'ATM.

Així doncs, abans d'adquirir la targeta i/o els títols de transport bonificats, la persona en situació d'atur ha d'obtenir un certificat que acrediti que compleix algun dels requisits d'accés establerts. La via per obtenir aquest certificat és la següent:

- En el cas de percebre un subsidi o ajut per desocupació d'un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI), la persona interessada s'ha d'adreçar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
- En cas de rebre qualsevol ajut inferior al SMI o bé no rebre'n cap però haver estat inscrit com a demandant d'ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys i trobar-se en un procés actiu de cerca de feina, la persona interessada s'ha d'adreçar a la seva Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
- En cas de no percebre cap ajuda per part de l'Estat però rebre ajudes similars per part dels serveis socials dels ajuntaments integrats dins de l'àmbit de l'ATM del Camp de Tarragona, la persona interessada en situació d'ajut s'ha d'adreçar al seu ajuntament o ens local per obtenir el corresponent certificat, en el cas de Montbrió del Camp, emès pels serveis socials de l'Ajuntament.

Per a obtenir la targeta i els títols de transport bonificats, la persona beneficiària ha de dirigir-se al Centre d'Atenció d'Autobusos de l'ATM ubicat a l'estació d'autobusos de Tarragona (carrer Pere Martell, 1 de Tarragona) lliurant el certificat original emès pel SEPE, pel SOC o per l'ajuntament juntament amb còpia del DNI/NIE/Passaport nacional.

 

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat