Factures subministrament aigua

Factures subministrament aigua

17/02/2017

Us informem que a partir d'aquesta darrera facturació del padró d'aigua, corresponent al quart trimestre de 2016, TOTS ELS TITULARS, tant si tenen el rebut domiciliat com si no, rebran per correu postal el nou model de carta de pagament/factura enviat per part de BASE-Gestió d'Ingressos.

En el cas de rebuts no domiciliats, es rebrà una carta de pagament idèntica a la que es rebia fins ara però incorporant totes les dades de facturació. Per tant, aquest document servirà alhora per a fer el pagament i com a factura legal.

En el cas de rebuts domiciliats, que fins ara no es rebia cap document per part de BASE, a partir d'ara es rebrà la factura que tindrà els corresponents efectes legals.


© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat