Llista prov.admesos-exclosos secretari interventor

Llista prov.admesos-exclosos secretari interventor

Procés selectiu

24/01/2023

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per la borsa de treball per a la contractació d'un/a secretari/ària interventor/a interí/ina de classe tercera, subescala de secretaria intervenció, mitjançant concurs-oposició, i anunci del lloc, el dia i la hora de les proves.

 

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat