Pressupost participatiu 2019

Pressupost participatiu 2019

Entrega Actes Municipals digitalitzades

08/11/2018

L’Ajuntament de Montbrió del Camp impulsa per primera vegada el pressupost participatiu per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin proposar, debatre i decidir el destí de 30.000 d’euros de la partida d'inversions i de despeses corrents del pressupost municipal per l’any 2019.

L’objectiu principal és implicar la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics, a través d’un sistema reglat de participació.

Fomentar la participació a través d’un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania, associada o no. I potenciar els òrgans de participació actius al municipi.

Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les.

Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.

El procés participatiu començarà aquest dissabte en que una carpa informativa s’ubicarà a la plaça de Catalunya i al diumenge a la plaça de la Vila de dotze a dues, en la que hi haurà membres del consistori per a informar sobre el procés del pressupost participatiu i recollir les vostres propostes.

Podeu consultar tota la informació en el següent enllaç.

 

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat