Procés selectiu borsa auxiliar administratiu/va

Procés selectiu borsa auxiliar administratiu/va

Comunicació cremes col·lectives

13/10/2021

Publicades les bases del procés selectiu del personal que ha de formar part d’una borsa de treball per a la contractació d'un auxiliar administratiu/va, mitjançant concurs-oposició, en règim de personal laboral temporal.

Des d'avui ja es poden presentar les instàncies fins al 10è dia natural a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT.

 

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat