Reconeixement distintiu FUE

Reconeixement distinitu FUE

17/07/2047

L'Ajuntament de Montbrió del Camp ha estat reconegut recentment amb el distintiu FUE atorgat per la Generalitat de Catalunya, per la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i el Portal electrònic únic per a les empreses.

El FUE és la xarxa interadministrativa de referència de les persones emprenedores, empresàries i intermediàries en la seva relació amb les administracions catalanes, amb independència de quina sigui l'administració responsable i ha d'incorporar tots els tràmits i serveis que s'hagin de realitzar per exercir l'activitat empresarial, al llarg de tot el cicle de la vida d'una empresa.

Aquest distintiu reconeix el compliment de la Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, aprovada pel Parlament de Catalunya, que té com a objectiu final fomentar l'activitat econòmica. A més, contempla aspectes com la reducció dels tràmits administratius que han de fer les empreses, l'increment de la transparència i la simplicitat dels procediments, l'eliminació del temps per iniciar una activitat i el foment i increment dels mecanismes de col·laboració entre les administracions catalanes.

Mitjançant aquesta Llei es duu a terme un canvi en el model de relació entre les empreses i les administracions públiques, dipositant la confiança en l'empresariat i reduint l'excés de càrregues i tràmits burocràtics que les empreses han de realitzar.

 

ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat