Resultats borsa treball secretari interventor

Resultats borsa treball secretari interventor

Procés selectiu

24/02/2023

Resultats del procés selectiu per la borsa de treball per a la contractació d'un/a secretari/ària interventor/a interí/ina de classe tercera, subescala de secretaria intervenció, mitjançant concurs-oposició.

 

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat