Sistema Garantia Juvenil

Sistema Garantia Juvenil

16/03/2015

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t’oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

El col·lectiu de joves susceptibles a rebre la Garantia Juvenil s’ha delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 anys en el cas de joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, inscrits o no als serveis d’ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

S’estableixen els següents requisits d’accés al Sistema de Garantia Juvenil:Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

- Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

- No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

- No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.No haver rebut acciones formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

- Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Per poder-se registrar al Sistema de Garantia Juvenil cal adreçar-se a l’Oficina Jove de Reus (a la Palma), al SOC de Cambrils o a les Universitats. Un cop estigui feta la inscripció contactaran amb el jove per tenir una primera entrevista personalitzada.

 

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat