Incidències via pública

L'Ajuntament de Montbrió del Camp posa a disposició dels veïns i veïnes del municipi tres vies per a comunicar incidències que puguin detectar a la via pública en el dia a dia, amb la voluntat d'aconseguir-les fer arribar d'una manera més àgil i eficaç als responsables de solucionar-les:

Incidència via pública la línia de WhatsApp: 696 978 751

Incidència via pública la bústia de correu electrònic: incidencies@montbriodelcamp.cat


mitjançant el següent formulari:

Nom *
Cognoms *
Adreça electrònica *
Telèfon de contacte
Domicili
Codi postal
Població
Ubicació incidència *
Descripció incidència *
Fitxer
Es demana no pujar fitxers innecessàriament grans.
 
Codi de seguretat
Repetir codi de seguretat. *


De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Montbrió del Camp.

Responsable: Ajuntament de Montbrió del Camp
Finalitat: L'atenció i, si escau, gestió de la seva queixa, incidència i/o suggeriment.
Legitimació: El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d’una obligació legal, per raons d’interès públic, en execució d’un contracte, en exercici d’un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Destinataris: Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l’exercici de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona interessada.
Drets: En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d’una sol·licitud a la Oficina d’Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar un correu electrònic a: protecciodades@montbriodelcamp.cat.
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://montbriodelcamp.eadministracio.cat/privacy.


© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat