Llegir més

Digitalització Actes Municipals

Entrega Actes Municipals digitalitzades

15/11/2018

El dia 14 de novembre va tenir lloc a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp el lliurament als Alcaldes i representants dels municipis del Baix Camp del suport digital (pendrive) que conté els documents digitalitzats dels diferents Arxius Municipals que es van acollir al programa de digitalització documental endegada pel Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya a través dels Arxius Comarcals.

L’Ajuntament de Montbrió es va adherir a aquest programa i van ser digitalitzats 4 volums d’Actes Municipals que abasten una cronologia de 1837 a 1902, representen 65 anys d’una part important de la història de la nostra vila. Per delegació del Sr. Alcalde Vicens Ferré, van assistir a l’acte la Regidora de Patrimoni Carmina Blay i l’Arxivera Carme Puyol.

Aquesta documentació digitalitzada compta ara amb les garanties de conservació i pot ser consultada a l’Arxiu Municipal en el nou suport. D’aquí un temps, hi ha la voluntat que pugui ser consultada on line a l’espai de l’Arxiu Municipal del web de l’Ajuntament.

 

Pressupost participatiu 2019

Pressupost participatiu roll-up

08/11/2018

L’Ajuntament de Montbrió del Camp impulsa per primera vegada el pressupost participatiu per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin proposar, debatre i decidir el destí de 30.000 d’euros de la partida d'inversions i de despeses corrents del pressupost municipal per l’any 2019.

L’objectiu principal és implicar la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics, a través d’un sistema reglat de participació.

Fomentar la participació a través d’un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania, associada o no. I potenciar els òrgans de participació actius al municipi.

Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les.

Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.

El procés participatiu començarà aquest dissabte en que una carpa informativa s’ubicarà a la plaça de Catalunya i al diumenge a la plaça de la Vila de dotze a dues, en la que hi haurà membres del consistori per a informar sobre el procés del pressupost participatiu i recollir les vostres propostes.

Podeu consultar tota la informació en el següent enllaç.

 

Comunicacions cremes col·lectives

Cremes col·lectives activitats agrícoles

24/10/2018

Des del passat 16 d'octubre i fins el proper 14 de març de 2019, es troba obert el període de comunicacions per a totes les persones interessades en realitzar crema de restes vegetals i d'esporga en finques rústiques. Es pot sol·licitar el corresponent permís a les oficines de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic.

El sol·licitant ha de disposar d’un número de telèfon mòbil on se’l pugui avisar en cas d’activació de mesures restrictives. No es podrà concedir cap autorització sense que hi consti el corresponent número de telèfon mòbil.

 

Compte pagament personalitzat

Compte pagament personalitzat

10/11/2017

BASE-Gestió d'Ingressos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona, ha creat el Compte de Pagament Personalitzat, una eina que permetrà als contribuents agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar-ne el pagament en nou mensualitats sense interessos. Els contribuents interessats de sol·licitar aquest nou servei de cara a l'any 2018 poden fer-ho fins al proper 31 de desembre via telemàtica a la web de BASE, www.base.cat, o en qualsevol de les 39 oficines repartides pel territori.

Ciutadania i empreses podran beneficiar-se del Compte de Pagament Personalitzat, que contribueix a facilitar el pagament als contribuents en determinats moments de l'any, sense que això suposi cap despesa addicional, atès que permet fraccionar la despesa total entre els mesos de febrer i octubre. A més, el nou Compte dota els sol·licitants de més control dels seus pagaments; permet rebre informació detallada del deute total, dels venciments previstos i de l'import de cadascun dels fraccionaments.

Cada contribuent decidirà quins tributs li interessa agrupar, encara que es tracti d'obligacions emeses des de diferents ajuntaments. El Compte de Pagament Personalitzat inclou l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), així com les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, recollida d'escombraries, etc.), excepte la taxa pel subministrament d'aigua.

 

Documents relacionats:

Tríptic informatiu BASE (Pdf, 370 Kb)

Campanya evitar ús tovalloletes humides

Campanya evitar ús tovalloletes humides

24/10/2017

El consum de les tovalloletes humides s'ha incrementat notablement durant els darrers anys, sent cada cop articles més habituals en la higiene diària de moltes persones i famílies. El problema apareix en el moment en què aquestes tovalloletes es llencen pel vàter, ja que a diferència del paper higiènic, que es desfà d'una manera ràpida, les tovalloletes humides, encara que als envasos informa que són biodegradables, es desfan a un ritme molt lent, i són les responsables d'embussos a la xarxa de clavegueram, avaries a les depuradores i l'encariment del procés de sanejament de les aigües residuals.

És per aquest motiu que des de la Regidoria de Medi Ambient es vol iniciar una campanya de conscienciació a la ciutadania per tal de reduir l’ús de les tovalloletes humides i que, si se’n fan servir, es dipositin directament a les escombraries i no es llencin pel vàter. D’aquesta manera podrem ser més respectuosos amb el medi ambient i la gestió de l'aigua i a la vegada evitar la major part dels embussos que actualment es produeixen a la xarxa de clavegueram municipal.

 

Distribució compost gratuït

25/09/2017

Des de la Regidoria de Medi Ambient es posa en funcionament un nou servei de distribució de compost gratuït per la ciutadania.

S'ha habilitat un punt de recollida per què tothom que vulgui pugui recollir el compost que desitgi per adobar la terra del jardí, les plantes o si disposa d'un hort particular.

El punt de recollida està situat al costat del Cementiri Municipal i restarà obert tots els dimecres de 10h a 12h del matí, previ avís a la brigada municipal trucant al telèfon 629 290 988.

Actualment el compost es pot trobar al Centre Comarcal de Gestió de Residus, ubicat a la Finca Mas d’en Duran al municipi de Botarell i gestionat per Secomsa.

El compost conté una sèrie de macronutrients i micronutrients en forma de complexos químics que faciliten que siguin assimilats per les plantes. A més, augmenta la capacitat de retenció hídrica, de manera que cal regar amb menys freqüència i alhora facilita el drenatge, aconseguint sòls menys entollats. Afavoreix la germinació de les llavors i millora la nutrició mineral i proporciona substàncies amb propietats fisiològiques per les plantes.

 

Gestió incidències via pública

30/05/2016

L'Ajuntament de Montbrió del Camp posa a disposició dels veïns i veïnes del municipi noves vies per a comunicar incidències que es puguin detectar a la via pública.

Amb la voluntat d'aconseguir fer arribar d'una manera més àgil i eficaç les incidències que els ciutadans detectin en el seu dia a dia als responsables de solucionar-les, l'Ajuntament disposarà de tres noves vies de comunicació:

- un número de telèfon de WhatsApp al qual es podran enviar missatges: 615 885 764;

- un formulari al web municipal www.montbriodelcamp.cat amb la possibilitat d'adjuntar-hi fotografies;

- una bústia de correu electrònic: incidencies@montbriodelcamp.cat.

 

Llegir més

Agenda cultural novembre 2018

Agenda cultural novembre 2018

31/10/2018

Agenda d'activitats culturals del mes de novembre de 2018.

Diumenge 4 de novembre, a les 6 de la tarda
Castanyada: berenar + bingo.
Activitat oberta a tothom.
Al Cinema Nou
Organitza: Associació de dones

Dijous 8, 15 i 22 de novembre, de les 7 a les 9 del vespre
Taller de mindfulness, a càrrec de Jordi Guarinos.
A la Biblioteca Dr. Marc Ribas i Massó
Organitza: Biblioteca Dr. Marc Ribas i Massó

Dissabte 10 de novembre, a les 9 del vespre
Col·laboració al 70è aniversari de l'Escola Artis de Reus.
Al Teatre Fortuny, de Reus.
Organitza: Escola de Dansa i Música

Dimecres 14 de novembre, a 1/4 de 6 de la tarda
Hora del conte.
A la Biblioteca Dr. Marc Ribas i Massó
Organitza: Biblioteca Dr. Marc Ribas i Massó / Regidoria de Cultura

Dimecres 14 de novembre, de les 6 a les 9 del vespre
Donació de sang.
Al Cinema Nou
Organitza: Donants de sang

Diumenge 18 de novembre, a les 6 de la tarda
Conferència i presentació de la "Guia de rellotges de sol de Montbrió del Camp".
A la Casa de Cultura
Organitza: Regidoria de Patrimoni

Dissabte 24 de novembre, a les 12 del migdia
Reobertura de la biblioteca dins de la Xarxa de Lectura Pública de Catalunya.
Col·labora Escola de Dansa i Música.
A la Biblioteca Dr. Marc Ribas i Massó
Organitza: Biblioteca Dr. Marc Ribas i Massó / Regidoria de Cultura

Dijous 29 de novembre, de les 7 a les 9 del vespre
Curs de comunicació saludable, a càrrec de Javier Rodríguez.
A la Biblioteca Dr. Marc Ribas i Massó
Organitza: Biblioteca Dr. Marc Ribas i Massó / Regidoria de Cultura

 


© Ajuntament de Montbrió del Camp
Pl de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat