Oferta ocupació pública

Informació sobre les ofertes de treball convocades per l'Ajuntament de Montbrió del Camp.

  Procés selectiu borsa treball operaris neteja
  Estat del procés: tancat
  Data finalització presentació instàncies: 24 d'octubre de 2018
Bases procés selectiu (Pdf, 800 Kb)
  Data publicació al BOPT: 25 de setembre de 2018
Anunci relació provisional admesos i exclosos (Pdf, 516 Kb)
Acta resultats procés selectiu (Pdf, 322 Kb)


  Procés selectiu per secretari interventor municipal
  Estat del procés: finalitzat
  Data finalització presentació instàncies: 22 d'agost de 2018
Bases procés selectiu (Pdf, 603 Kb)
  Data publicació al BOPT: 30 de juliol de 2018
  Data publicació al DOGC: 2 d'agost de 2018
Anunci relació provisional admesos i exclosos (Pdf, 559 Kb)
Anunci relació definiva admesos i exclosos (Pdf, 526 Kb)


  Procés selectiu de dos conserges/recepcionistes per la Piscina municipal
  Estat del procés: finalitzat
  Data finalització presentació instàncies: 10 de maig de 2018
Bases procés selectiu (Pdf, 542 Kb)
Anunci relació provisional admesos i exclosos (Pdf, 501 Kb)
Anunci relació definitiva admesos i exclosos (Pdf, 509 Kb)
Anunci contractació (Pdf, 424 Kb)


  Procés selectiu tècnic administració general
  Estat del procés: finalitzat
  Data finalització presentació instàncies: 25 d'abril de 2018
Bases procés selectiu (Pdf, 321 Kb)
Anunci relació provisional admesos i exclosos (Pdf, 523 Kb)
Anunci relació definitiva admesos i exclosos (Pdf, 524 Kb)
Anunci resultats proves (Pdf, 435 Kb)
  Procés selectiu tècnic administració general
  Estat del procés: finalitzat
  Data finalització presentació instàncies: 19 d'octubre de 2017
Bases procés selectiu (Pdf, 321 Kb)
Anunci relació provisional admesos i exclosos (Pdf, 157 Kb)
Anunci relació definitiva admesos i exclosos (Pdf, 161 Kb)
Anunci resultats proves (Pdf, 373 Kb)


  Procés selectiu de dos conserges/recepcionistes per la Piscina municipal
  Estat del procés: finalitzat
  Data finalització presentació instàncies: 28 d'abril de 2017
Bases procés selectiu (Pdf, 179 Kb)
Anunci relació provisional admesos i exclosos (Pdf, 749 Kb)
Anunci relació definitiva admesos i exclosos (Pdf, 162 Kb)
Anunci contractació (Pdf, 155 Kb)


  Procés selectiu d'un agutzil-cap de brigada
  Estat del procés: finalitzat
  Data finalització presentació instàncies: 27 de desembre de 2016
Anunici i bases convocatòria borsa treball (Pdf, 239 Kb)
Anunci relació provisional admesos i exclosos (Pdf, 726 Kb)
Anunci relació definitiva admesos i exclosos (Pdf, 168 Kb)
Anunci rectificació errors hora proves (Pdf, 156 Kb)
Resultats definitius constitució borsa (Pdf, 170 Kb)
Anunci creació borsa i contractació agutzil-cap brigada (Pdf, 162 Kb)
  Procés selectiu d'un dinamitzador juvenil
  Estat del procés: finalitzat
  Data finalització presentació instàncies: 19 de desembre de 2016
Anunci ampliació termini convocatòria (Pdf, 154 Kb)
Anunci convocatòria procés selectiu (Pdf, 3,85 Mb)
Anunci relació provisional admesos i exclosos (Pdf, 159 Kb)
Anunci relació definitiva admesos i exclosos (Pdf, 163 Kb)
Anunci resultats procés selectiu (Pdf, 163 Kb)
Anunci decret contractació (Pdf, 153 Kb)


  Procés selectiu de dos conserges/recepcionistes per la Piscina municipal
  Estat del procés: finalitzat
  Data finalització presentació instàncies: 9 de juny de 2016
Bases procés selectiu (Pdf, 172 Kb)
Acta tribunal desenvolupament procés selectiu (Pdf, 2,93 Mb)
Decret contractació (Pdf, 154 Kb)


  Procés selectiu d'un dinamitzador juvenil
  Estat del procés: finalitzat
  Data finalització presentació instàncies: 16 de març de 2016
Anunici convocatòria procés selectiu (Pdf, 196 Kb)
  Data publicació al BOPT: 16 de febrer de 2016
  Data publicació al DOGC: 22 de febrer de 2016
Anunci relació provisional admesos i exclosos (Pdf, 162 Kb)
Anunci relació definitiva admesos i exclosos (Pdf, 166 Kb)
Proposta contractació tribunal (Pdf, 4,03 Mb)
Decret contractació (Pdf, 153 Kb)

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat