Polígon Actuació Urbanística PAU-10 Industrial

  Projecte de reparcel·lació
PDF Memòria (Pdf, 8,58 Mb)
PDF Annex 1. Nota simple (28,9 Kb)
PDF Annex 2. Nota simple (25 Kb)
PDF Annex 3. Nota simple (26 Kb)
PDF Annex 4. Informe valoració (10,7 Mb)
PDF Annex 5. Memòria valorada obres (33,7 Kb)
  Aprovació inicial: 26 de febrer de 2024
  Publicació BOPT:
  Aprovació definitiva:
  Publicació BOPT:

ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat