Pla Parcial SUD-3 "El Reixat"

  Pla Parcial
  Aprovació inicial: 20 d'abril de 2017
  Aprovació definitiva:
  Publicació BOPT:
Memòria i normes (Pdf, 1,11 Mb)
Plànols d'informació (Pdf, 12,3 Mb)
Plànols d'ordenació (Pdf, 6,22 Mb)
Memòria de mobilitat (1,11 Mb)
Plànols de mobilitat (Pdf, 7,89 Mb)
Estudi ambiental (Pdf, 9,02 Mb)

  Projecte d'urbanització
  Aprovació inicial: 20 d'abril de 2017
  Aprovació definitiva:
  Publicació BOPT:
Memòria i annexes (7,83 Mb)
Plànols (Pdf, 8,09 Mb)
Pressupost (Pdf, 7,83Mb)
Plec condiciones tècniques (7,83 Mb)

ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat