Pla Parcial SUD-1 "El Reixat"

  Pla Parcial
  Aprovació inicial: 20 d'abril de 2017
  Aprovació definitiva:
  Publicació BOPT:
PDF Memòria i normes (Pdf, 1,11 Mb)
PDF Plànols d'informació (Pdf, 12,3 Mb)
PDF Plànols d'ordenació (Pdf, 6,22 Mb)
PDF Memòria de mobilitat (1,11 Mb)
PDF Plànols de mobilitat (Pdf, 7,89 Mb)
PDF Estudi ambiental (Pdf, 9,02 Mb)

  Projecte d'urbanització
  Aprovació inicial: 20 d'abril de 2017
  Aprovació definitiva:
  Publicació BOPT:
PDF Memòria i annexes (7,83 Mb)
PDF Plànols (Pdf, 8,09 Mb)
PDF Pressupost (Pdf, 7,83Mb)
PDF Plec condicions tècniques (7,83 Mb)

ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat